Podminky přijetí

Zápis probíhá celoročně. V případě zájmu je možné zapsat dítě i kdykoliv v průběhu roku či prázdnin.

Děti přijímáme přednostně dle data přihlášení.

Součástí přihlášky do naší školy je uhrazení jednorázového vstupního příspěvek 3 000 Kč, který využijeme na zkvalitnění výukových materiálů a prostředí školy.

Pokud chcete přihlásit dítě do naší školy v rámci povinného předškolního/školního roku, musí být zapsáno v režimu individuálního vzdělávání.

DOTAZNÍK

Vyplňte základní údaje.
Na základě dotazníku Vás budeme kontaktovat.