PŘÍSPĚVEK

Pro školní rok 2023/2024

Vstupní příspěvek (hrazen zároveň s podáním přihlášky a platí i pro předškoláky)

3000 Kč

Školáci

Měsíční platba za docházku.

1 den v týdnu

2500 Kč

2 dny v týdnu

3800 Kč

3 dny v týdnu

4600 Kč

4 dny v týdnu

5500 Kč

5 dnů v týdnu

6400 Kč

+ Družina od 13 do 16 hodin

500 Kč

Sourozenecká sleva 15%

PŘEDŠKOLÁCI ( + doprovod)

1 den v týdnu (pátek)

2500 Kč

sourozenec od 3 let

500 Kč

Číslo účtu: 131-668210227/0100

V případě ukončení docházky z důvodů na straně sekundárního člena spolku zaniká členství po uplynutí 2 měsíců po konci měsíce, ve kterém byla docházka dítěte sekundárního člena ukončena.

Při platbě uvést do zprávy pro příjemce: příspěvek, jméno dítěte, platba za který měsíc (příspěvek, David Novák, září)

Příspěvek je splatný ke 20.dni předcházejícího měsíce. V průběhu školního roku je možné si rozsah výuky (tedy počet dnů v týdnu) po dohodě s vedením školy, dle kapacity žádaného dne, změnit. Měsíční členský příspěvek je hrazený bez ohledu na absenci dítěte.
Příspěvky nezahrnují náklady na stravu ani náklady spojené s akcemi mimo prostory zázemí školy, jako jsou např. poplatky za dopravu, vstupné, příp. ubytování a podobné neobvyklé náklady